Kontakt

dr inż. Lesław Płonka
606-230-606
boost@boost.i15.eu
44-100 Gliwice, ul. Moniuszki 10/8
Zobacz wpis w CEIDG